Bestyrelse

Kaj Bundgaard (Formand)

Anders Hedegaard (Næstformand)

Morten Uldal (Sekretær)

Peter Bidstrup (Kasserer)

Leif Ovdal Petersen

Flemming Søndergaard

Peter Vejby

Lars Larsen

Johnny Lindrup Nielsen